multi target TKI

Axitinib - Dovitinib - Pazopanib - Sorafenib - Sunitinib